فروشگاه فایلدون - پرسشنامه تفکر انتقادی
فروشگاه فایلدون
http://shop.filedoon.ir
درباره فـروشگاه
دسته بندی محصولات
گـزارشات فـروشگاه
  • تعداد محصولات اضافه شده
    0
  • تاریخ تاسیس فروشگاه
    1396/05/12
  • تعداد فروش کاربر
    0
دسته بندی : مدیریت
1394/11/25
بهنام حسین پوریان
+ توضیحات

دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی 


پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر را در 11 صفحه طراحی شده است .
-