فروشگاه فایلدون - جزوه درسی مبدلهای حرارتی
فروشگاه فایلدون
http://shop.filedoon.ir
درباره فـروشگاه
دسته بندی محصولات
گـزارشات فـروشگاه
  • تعداد محصولات اضافه شده
    0
  • تاریخ تاسیس فروشگاه
    1396/05/12
  • تعداد فروش کاربر
    0
دسته بندی : مکانیک
1394/07/20
سعید صادقی
+ توضیحات
جزوه درسی طراحی مبدلهای حرارتی


تعداد صفحات : 41 صفحه
نوع محصول : PDF
قسمتی از متن :

فصل اول: مقدمات وتعاريف 
۱ -۱- عوامل انتقال گرما: 
1-اختلاف حرارت (T∆)
۲-سطح اتنقال حرارت
۳-خصوصيات دو ماده و شرايط انتقال حرارت(ضريب انتفال حرارت)
مبدل حرارتي:
وسيله اي كه درآن گرما از يك سيال به يك يا چند سيال ديگر(در دماي ديگر)انتقال مي يابد.
۲ -۱-كاربردهاي مبدل هاي حرارتي:
2-1-توليد بخار:
 با توجه به كاربرد بخاردرصنايع مختلف،بخارتوسط دونوع عمده از مبدل هاي حرارتي توليد كننده بخار درصنايع توليد مي شود.
۱- ديگ بخار(Boiler) :
نيروگاهاي حرارتي(احتراق سوخت در خود مبدل وتوليد بخار با انتقال گرماي حاصل از احتراق به آب)